Lidé

doc. Ing. Vratislav Fabián, Ph.D.

Tutor programu Lékařská elektronika a bioinformatika - bakalářský

Pracoviště

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk