Vyučující studijního programu BIO

Na FELu působí špičkoví vyučující, jejichž práce sbírá mnohá ocenění, poutá zájem médií i veřejnosti, má uznání v zahraničí a umožňuje navazování spolupráce s inovativními technologickými společnostmi. Seznamte se s vyučujícími programu BIO.

Garanti programu

prof. Ing. Roman Čmejla, CSc.

Garant programu Lékařská elektronika a bioinformatika - bakalářský
Katedra teorie obvodů

prof. Dr. Ing. Jan Kybic

Garant a tutor programu Lékařská elektronika a bioinformatika - magisterský
Katedra kybernetiky

Přednášející

prof. Ing. Roman Čmejla, CSc.

Garant programu Lékařská elektronika a bioinformatika - bakalářský
Katedra teorie obvodů

doc. Ing. Vratislav Fabián, Ph.D.

Tutor programu Lékařská elektronika a bioinformatika - bakalářský
Katedra fyziky

prof. Ing. Jan Faigl, Ph.D.

Garant a tutor programu Otevřená informatika - bakalářský
Garant a tutor programu Otevřená informatika - magisterský

prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.

Garant a tutor programu Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika
Katedra mikroelektroniky

prof. Dr. Ing. Jan Kybic

Garant a tutor programu Lékařská elektronika a bioinformatika - magisterský
Katedra kybernetiky

doc. Ing. Zdeněk Müller, Ph.D.

Garant programu Electrical Engineering and Computer Science
Katedra elektroenergetiky

doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc.

Proděkanka pro bakalářské studium
Katedra matematiky

Za stránku zodpovídá: prof. Ing. Roman Čmejla, CSc.