Lidé

prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.

Proděkan pro rozvoj

Pracoviště

  • Zástupce vedoucího Katedra kybernetiky
  • Zaměstnanec Skupina vizuálního rozpoznávání
  • Proděkan pro rozvoj Fakulta elektrotechnická
  • Vedoucí Skupina vizuálního rozpoznávání
  • člen kolégia Fakulta elektrotechnická
  • člen grémia Fakulta elektrotechnická
  • člen vědecké rady Fakulta elektrotechnická
  • Zaměstnanec Sekretariát děkana a tajemníka

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk