Lidé

prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.

Pracoviště

  • Zástupce vedoucího Katedra kybernetiky
  • Zaměstnanec Skupina vizuálního rozpoznávání
  • Vedoucí Skupina vizuálního rozpoznávání
  • člen vědecké rady Fakulta elektrotechnická

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk