Lidé

doc. RNDr. Jaroslav Tišer, CSc.

Pracoviště

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk