Lidé

doc. RNDr. Jaroslav Tišer, CSc.

Diskrétní matematika

doc. Jaroslav Tišer: Základy diskrétní matematiky

doc. RNDr. Jaroslav Tišer, CSc. Diskrétní matematika

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk