Lidé

doc. RNDr. Jaroslav Tišer, CSc.

Disertační témata

Derivace integrálů v nekonečně dimensionálním prostoru

  • Program: Matematické inženýrství
  • Katedra: Katedra matematiky
    • Popis:
      V obecném Hilbertově prostoru s Gaussovskou mírou neplatí Vitaliova pokrývací věta, která je hlavním nástrojem v důkazu diferencování integrálů. Nicméně pro funkce z Lp, p>1, a jistou třídu Gaussovských měr lze přesto dokázat pozitivní tvrzení o diferencovatelnosti. Úkolem by bylo rozšířit množinu funkcí nebo množinu Gaussovských měr, kde by platila věta o difererencovatelnosti integrálů. http://math.feld.cvut.cz/tiser/

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk