Magisterské studium BIO

Magisterský studijní program Lékařská elektronika a bioinformatika (BIO) vychovává profesionály a profesionálky, co jsou schopni řešit inženýrské problémy zejména v oblasti návrhu a vývoje moderních elektronických zařízení a softwarových aplikací v oblasti medicíny a biologie.

Mohou se uplatnit ve zdravotnických zařízeních, ve výzkumných nebo vývojových týmech i v nejrůznějších manažerských funkcích. Prohloubí stávající znalosti z bakalářského studia a nabízí možnost specializovat se výběrem jedné ze čtyř specializací. 

Specializace

Volbu specializace musíte vyplnit už v přihlášce do magisterského studia. Ve studijním programu Lékařská elektronika a bioinformatika si můžete vybrat jednu ze čtyř specializací.

V prvním ročníku studia si posílíte znalosti statistiky, zorientujete se na poli lékařské techniky a dozvíte se více o biologických signálech nebo využívaných zobrazovacích metodách. Podle specializace na Vás čeká také pokročilé programování a zpracování signálu nebo neurofyziologie vyučovaná na 2. lékařské fakultě. Ve druhém roce studia vás již čeká diplomová práce doplněná o odborné předměty dané specializací. Doporučené průchody studijnímy plány pro jednotlivé specializace: Bioinformatika, Lékařská technika, Zpracování obrazuZpracování signálů.
Charakteristika studijního programu BIO

O čem je studijní program BIO? Co se v něm naučíte a jaké může být vaše uplatnění? Prostudujte si detailní charakteristiku studijního programu.

Více o BIO

Přijímací řízení do magisterského studia

Přijímací zkoušku může děkan prominout uchazečům, kteří splní vyhlášené podmínky:

  • musí se jednat o obor příbuzného charakteru
  • musíte mít studijní průměr do 1,8.

Za obor příbuzného charakteru se pro tento účel počítají například bakalářské programy na FEL ČVUT Elektronika a komunikace, Kybernetika a robotika, Otevřená informatika, Otevřené elektronické systémy, nebo Komunikace, multimédia a elektronika. O příbuznosti jiných programů rozhodne přijímací komise.

Ostatní uchazeči jsou pozváni k písemné přijímací zkoušce, konané v českém jazyce a trvající 120 minut. Přijati budou uchazeči v pořadí počtu získaných bodů až do naplnění kapacity programu, pokud získali alespoň 50 % bodů.

Podrobné informace k přijímací zkoušce naleznete na oborových stránkách  zde.

Za stránku zodpovídá: prof. Dr. Ing. Jan Kybic