Zpracování signálů

Analýza biologických signálů jako je EEG, EMG, EKG

Znalost moderních metod pro zpracování signálů se zaměřením na biologické signály jako je EEG, EMG, EKG, či signály hlasové a řečové, a to od analogového předzpracování, až po následnou diagnostiku.

Garant specializace

prof. Ing. Roman Čmejla, CSc.

Garant programu Lékařská elektronika a bioinformatika - bakalářský
Katedra teorie obvodů

Studijní plán

Přijímací řízení

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk