Spolupráce

Výzkumná pracoviště, která pro Vás zajišťují výuku a na kterých budete pracovat na svých závěrečných pracích úzce spolupracující se špičkovými institucemi u nás i v zahraničí. Konkrétně se jedná o jiné univerzity (např. 1. LF a 2. LF Univerzity Karlovy, RWTH Aachen nebo MU Innsbruck), významná klinická pracoviště (např. VFN v Praze, IKEM, NÚDZ, Ústav informatiky Akademie věd ČR, Mayo Clinic nebo Universitätsspital Bern) a s světové firmy v oboru (BTL nebo Medicton).

Spolupráce se zvučnými jmény

Spolupráci s externími pracovišti můžete v rámci studia navázat ještě před bakalářskou nebo magistersou prací a pomáhat s vybranými projekty. Snadno pak získáte přístup k zajímavým projektům, které Vás můžou provázet i začátkem profesní kariéry.

Za stránku zodpovídá: prof. Ing. Roman Čmejla, CSc.