Studijní plány

Bakalářské studium

Magisterské studium

Seznam předmětů je zajímavý, ale to není vše...

Za stránku zodpovídá: prof. Ing. Roman Čmejla, CSc.