Studijní plány

Bakalářské studium

První ročník studia navazuje na střední školu prohloubením znalostí fyziky a matematiky. Naučíte se integrovat, derivovat, řešit diferenciální rovnice nebo porozumět Maxwellovým rovnicím. Poodhalíte také taje lineární algebry nebo numerických metod. Začnete s programováním, elektrickými obvody a také detailním zkoumáním lidského těla v rámci anatomie a fyziologie vyučované na 2. lékařské fakultě. V rámci motivačních předmětů zjistíte, kterým technologiím se v rámci budoucího studia máte možnost věnovat a na co se můžete těšit.

V druhém roce zavítáte v rámci výuky chemie na Přírodovědeckou fakultu UK a čekají Vás specializovanější předměty, kde se naučíte například zpracovávat signály a obrázky nebo popisovat fyzikální procesy související s hemodynamickými parametry. Dle svého zájmu si dále vyberete povinně volitelné předměty, můžete se zaměřit třeba na medicínské senzory, laboratoře elektroniky nebo kybernetiku.

V posledním roce vás již čeká bakalářská práce doplněná o základy optimalizace a strojového učení. Doporučený průchod studijním plánem naleznete zde.

Magisterské studium

V prvním ročníku studia si posílíte znalosti statistiky, zorientujete se na poli lékařské techniky a dozvíte se více o biologických signálech nebo využívaných zobrazovacích metodách. Podle specializace na Vás čeká také pokročilé programování a zpracování signálu nebo neurofyziologie vyučovaná na 2. lékařské fakultě.

Ve druhém roce studia vás již čeká diplomová práce doplněná o odborné předměty dané specializací. Doporučené průchody studijnímy plány pro jednotlivé specializace: Bioinformatika, Lékařská technika, Zpracování obrazuZpracování signálů.
Seznam předmětů je zajímavý, ale to není vše...

Za stránku zodpovídá: prof. Ing. Roman Čmejla, CSc.