Studijní plán

Lékařská elektronika a bioinformatika - Zpracování obrazu

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk