Studijní plán

Lékařská elektronika a bioinformatika - Lékařská technika

2. semestr

3. semestr

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk