Studijní plán

Lékařská elektronika a bioinformatika - Lékařská technika

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk