Studijní plán

Lékařská elektronika a bioinformatika - Zpracování signálů

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk