Studijní plán

Lékařská elektronika a bioinformatika - Bioinformatika

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk