Bakalářské studium BIO

Bakalářský studijní program BIO vás teoreticky i prakticky připraví na budoucí uplatnění v oborech jako je lékařská elektronika a bioinformatika. Získáte široký matematicko-fyzikální základ a rovněž znalosti z elektrotechniky, elektroniky, informatiky a počítačových věd, doplněné o biomedicínské základy a lékařské aplikace. 

Studijní plán programu Lékařská elektronika a bioinformatika je navržen tak, aby pokryl nezbytné množství teorie a zaměřil se hlavně na reálná řešení skutečných problémů. 

Jelikož bakalářský stupeň nemá specializaci, můžete si zapsat nejrůznější technické lekce a biomedicínské kurzy mimo své hlavní zaměření.

Studijní plány

Charakteristika studijního programu BIO

O čem je studijní program BIO? Co se v něm naučíte a jaké může být vaše uplatnění? Prostudujte si detailní charakteristiku studijního programu.

Více o BIO

Přijímací řízení do bakalářského studia

Přijímací řízení do bakalářského studia se řídí přesnými kroky shodnými pro všechny studijní programy. Na stránce věnované přijímacímu řízení najdete krok za krokem popsaný proces, jak se do studia správně přihlásit a na nic nezapomenout.

Specializace a navazující studium

Bakalářský studijní program Lékařská elektronika a bioinformatika nemá specializace. Hlubší specializaci si vyberete až v magisterském studiu BIO.

Za stránku zodpovídá: prof. Ing. Roman Čmejla, CSc.