Lékařská technika

Poznání moderních technologií v lékařství

Zaměření na lékařskou techniku, návrh a testování diagnostických a terapeutických přístrojů používaných v lékařství.

Garant specializace

Studijní plán

Přijímací řízení

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk