Bioinformatika

Zpracování biologických, molekulárních dat, DNA

Využívání moderních metod analýzy rozsáhlých souborů dat, včetně metod dolování dat z rozsáhlých a heterogenních databází.

Garant specializace

Studijní plán

Přijímací řízení

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk