Lidé

prof. Mgr. Petr Hájek, DrSc.

Pracoviště

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk