Lidé

prof. Ing. Jan Faigl, Ph.D.

Garant a tutor programu Otevřená informatika - bakalářský
Garant a tutor programu Otevřená informatika - magisterský

Pracoviště

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk