Lidé

prof. Ing. Jan Faigl, Ph.D.

Garant a tutor programu Otevřená informatika - bakalářský
Garant a tutor programu Otevřená informatika - magisterský

Aktuální PhD studenti

Ing. Jan Bayer

Katedra počítačů

Autonomous Multi-robot Exploration

Ing. Rudolf Jakub Szadkowski

Katedra počítačů

Incremental Learning for Robotics

Ing. Miloš Prágr

Katedra počítačů

Learning Traversability from Mobile Robot Experience

Ing. Jakub Sláma

Katedra počítačů

Risk-aware Trajectory Planning

Ing. David Valouch

Katedra počítačů

Sequence and Motion Planning for Complex Robotics Systems

Ing. Jiří Kubík

Katedra počítačů

Learning-based Modeling of Robots Dynamics

Ing. Martin Zoula

Katedra počítačů

Motion and task allocation planning in robotic systems

Školitel - Specialista

Ing. Tomáš Vintr

Katedra počítačů

Autonomní sběr dat v úlohách dlouhodobého monitorování časo-prostorových jevů

Ing. František Nekovář

Katedra kybernetiky

Algoritmy pro plánování pohybu formace bezpilotních letounů

Archiv PhD studentů

Ing. Robert Pěnička, Ph.D.

Plánování sběru dat pro vzdušné prostředky

Disertační témata

Autonomní sběr dat v úlohách dlouhodobého monitorování časo-prostorových jevů

 • Program: Informatika – Katedra počítačů
 • Katedra: Katedra počítačů
  • Popis:
   Téma je zaměřeno na studium problematiky autonomního sběru dat v úlohách monitorování životního prostředí (např. seismické aktivity, monitorování oceánského dna, lesních porostů) pro vytváření modelů časoprostorových jevů. Sběr dat je realizován autonomním robotickým systémem (robotické vozidlo nebo senzorická sít), pro který je nutné nalézt efektní rozmístění senzorických míst a také spolehlivý plán jejich periodického navštěvování. A to tak, aby byl možné vytvořit dostatečně kvalitní model sledovaného jevu umožnující pochopení přírodních zákonitostí, které studovaný jev ovlivňují. http://cs.felk.cvut.cz/en/people/faiglj

Learning-based Modeling of Robots Dynamics

 • Program: Informatika – Katedra počítačů
 • Katedra: Katedra počítačů
  • Popis:
   The topic is focused on learning dynamics of robotic systems towards model-based feedback control. In particular, the main challenges are related to developing learning techniques to locomote by robot shape changes and interactions with the environments, such as crawling or soft-bodies robots.

Plánování pohybu a rozdělení úloh v robotických systémech

 • Program: Informatika – Katedra počítačů
 • Katedra: Katedra počítačů
  • Popis:
   Téma je zaměřeno na studium metod plánování cesty a pohybu uvažované v úlohách rozdělování úloh v robotických systémech. Jedná se o problematiku současného řešení problému rozdělení úloh a plánování pohybu pro komplexní robotický systém, např. robotický průzkum v náročném terénu šestinohým kráčejícím robotem. http://cs.felk.cvut.cz/en/people/faiglj

Principy samo-organizace výpočetní inteligence v autonomních systémech

 • Program: Informatika – Katedra počítačů
 • Katedra: Katedra počítačů
  • Popis:
   Téma je zaměřeno na studium samo-organizačních principů výpočetní inteligence (neuronové sítě, evoloční přístupy, hejna) ve složitých výpočetních problémech autonomních systému, jako je např. plánování pohybu nebo rozdělování úloh v robotických úlohách. http://cs.felk.cvut.cz/en/people/faiglj

Risk-aware Trajectory Planning

 • Program: Informatika – Katedra počítačů
 • Katedra: Katedra počítačů
  • Popis:
   The topic is focused on a generalization of trajectory planning considering the possibility of various types of vehicle failure. The addressed problems are motivated, but not limited to, by trajectory planning for aerial vehicles with non-holonomic constraints. The problem being addressed includes challenges related to decision-making and safety adjustment under uncertainty in dynamic environments.

Robotic Routing Problems

 • Program: Informatika – Katedra počítačů
 • Katedra: Katedra počítačů
  • Popis:
   The topic combines challenges of combinatorial optimization with robotic motion planning in instances motivated by robotic data collection and task planning that requires a solution of multivariable continuous optimization and the solution of the routing problems. The focus of the topic is on a generalization of the existing problem formulations towards solution stability analysis, dynamic and multi-vehicle problems

Sequence and Motion Planning for Complex Robotics Systems

 • Program: Informatika – Katedra počítačů
 • Katedra: Katedra počítačů
  • Popis:
   The topic is focused on studying motion planning methods for complex robotics systems with many controllable degrees of freedom, such as multi-legged walking robots in scenarios where it is necessary to plan a sequence of motion steps to reach the goal. The main challenge of the problem is related to sequencing planning, where and in what order to place legs to particular footholds, with motion planning to satisfy complex constraints of robot stability with respect to the required ground reaction forces.

Techniky senzorické fúze ve vytváření prostorového povědomí

 • Program: Informatika – Katedra počítačů
 • Katedra: Katedra počítačů
  • Popis:
   Téma je zaměřeno na studium metod zpracování senzorické informace a vytváření modelu operačního prostoru autonomních vozidel v úlohách autonomní navigace. Cílem je rozvinutí metod, které zvýší spolehlivost navigace autonomního vozidla uvažováním modelu prostředí, který zoohledňuje vliv významných markantů prostředí na přesnost a spolehlivost lokalizace ve scenářích dlouhodobé autonomní navigace. http://cs.felk.cvut.cz/en/people/faiglj

Výpočetní inteligence v kolektivní robotice

 • Program: Informatika – Katedra počítačů
 • Katedra: Katedra počítačů
  • Popis:
   Téma je zaměřeno na studium metod výpočetní inteligence (neuronové sítě, evoloční přístupy, hejna) v multirobotických úlohách, např. multi-robotickém průzkumu nebo úlohách inspekce a dohledu. Důraz je přitom kladen na rozvinutí problematiky kooperace a koordinace v distribuovaném prostředí decentralizovanými přístupy rozhodování. http://cs.felk.cvut.cz/en/people/faiglj

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk