Lidé

prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.

Garant a tutor programu Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika

Pracoviště

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk