Lidé

doc. Ing. Zdeněk Müller, Ph.D.

Garant programu Electrical Engineering and Computer Science

Pracoviště

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk