Lidé

prof. Ing. Daniel Sýkora, Ph.D.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk