Computer Graphics Group

Skupina se zabývá výzkumem v oblasti počítačové grafiky a zaměřuje se zejména na metody realistického zobrazování, fyzikálně založený popis vzhledu materiálů, efektivní datové struktury pro syntézu obrazu, zobrazování rozsáhlých scén v reálném čase, procedurální modelování budov a měst, zpracování obrazu a animaci, a virtuální a rozšířenou realitu.

Čím se zabýváme

Výzkumná témata

Za stránku zodpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.