O skupině

Skupina počítačové grafiky (CGG) vznikla v roce 1993 na půdě Katedry počítačů ČVUT FEL. V současné době je CGG součástí Katedry počítačové grafiky a interakce a skládá se aktuálně z deseti akademických pracovníků a výzkumníků a osmi doktorandů.

Jakým výzkumem se zabýváme

Počítačová grafika je dynamickou výzkumnou disciplínou, která se zabývá modelováním virtuálních prostředí a syntézou jejich obrazu, vizualizací dat, virtuální a rozšířenou realitou a řadou dalších oblastí souvisejících se zobrazováním grafické informace.

Cílem našich výzkumných aktivit je vývoj nových metod, algoritmů a datových struktur, které dále rozvinou současné znalosti v oboru počítačové grafiky. Výstupy našeho výzkumu mohou být aplikovány například v prediktivním zobrazování pro architekturu a automobilový průmysl, počítačových hrách, filmovém průmyslu, virtuálních prezentacích pro uchování kulturního dědictví, či ve vizualizaci vědeckých a medicínských dat.

Na čem konkrétně pracujeme

 •  
 • Rychlé metody realistické syntézy obrazu pomocí sledování světelných cest
 • Analýza složitosti scény pro syntézu obrazu
 • Datové struktury pro metodu sledování paprsků v komplexních dynamických scénách
 • Efektivní výpočet vržených stínů v rozsáhlých scénách
 • Výpočet globálního osvětlení pro rozšířenou realitu
 • Procedurální generování měst
 • Rychlý přibližný výpočet globálního osvětlení v dynamických scénách
 • Techniky interaktivní manipulace obrazu pro animované filmy
 • Dodání hloubky do ručně kreslených animací
 • Syntéza ručně kreslených animací s využitím zadaných obrazových příkladů

Kdo financuje náš výzkum

Běžící či nedávno ukončené grantové projekty, které pomáhají financovat náš výzkum:

 • V3C - Centrum kompetence ve zpracování vizuálních informací, TAČR, TE01020415
 • BINGO - Mobilní měření, komprese a syntéza obrazu pro prostorově proměnnou reflektanci materiálů, GAČR, GA14-19213S
 • OPALIS - Optimální algoritmy pro syntézu obrazu, GAČR, GAP202/12/2413
 • ARGIE - Globální osvětlování pro rozšířenou realitu v obecných prostředích, GAČR, GAP202/11/1883
 • ToonPaint, Marie-Curie 268216
 • Realistická a ilustrativní vizualizace pro rozšířenou realitu, MŠMT, 64p11

Za stránku zodpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.