Akademické poradní sbory

Akademické poradní sbory zřizuje děkan. Mohou být stálé nebo zřízeny ad hoc. Stálými poradními sbory děkana jsou kolegium děkana a grémium děkana. Poradní sbory pomáhají studentům a studentkám zorientovat se v průběhu a náležitostech studia.

Členy kolegia jsou děkan, proděkani, tajemník a předseda akademického senátu. Grémium tvoří členové kolegia a vedoucí vědeckých a pedagogických pracovišť. Členové akademické obce fakulty se mohou grémia zúčastnit jako pozorovatelé. Senát má právo vysílat do komisí své zástupce se statutem pozorovatele.

Kolegium děkana

Gremium děkana

Komise děkana pro využívání místností

Komise přístrojové a výpočetní techniky

Komise pro IT

Rada garantů programu

Rada garantů programů

Předsedá děkan.

  Studijní program
prof. Mgr. Petr Páta, PhD.  
doc. Ing. Miroslav Bureš, Ph.D. Softwarové inženýrství a technologie
prof. Ing. Roman Čmejla, CSc. Lékařská elektronika a bioinformatika - bakalářský
prof. Ing. Roman Čmejla, CSc. Biomedicínské inženýrství a informatika
prof. Ing. Jan Faigl, Ph.D. Otevřená informatika
prof. Ing. Miroslav Husák, CSc. Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika
doc. Ing. Zdeněk Hurák, Ph.D. Kybernetika a robotika - magisterský 
prof. Ing. Pavel Ripka, CSc. Inteligentní budovy
prof. Ing. Jaroslav Knápek Elektrotechnika, energetika a management - bakalářský 
prof. Dr. Ing. Jan Kybic Lékařská elektronika a bioinformatika - magisterský
doc. Ing. Zdeněk Müller, Ph.D. Electrical Engineering and Computer Science
doc. Ing. Jan Roháč, Ph.D. Letectví a kosmonautika
doc. Ing. Jan Bauer, Ph.D. Elektrotechnika, energetika a management - magisterský
prof. Ing. Jan Sýkora, CSc. Otevřené elektronické systémy
prof. Ing. Michael Šebek, DrSc. Kybernetika a robotika - bakalářský 
prof. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D. Elektronika a komunikace

Termíny a zápisy

Garanti oborů

Rada programu Elektronika a komunikace

Garant programu: prof. Ing Stanislav Zvánovec, Ph.D.
Zástupce garanta: prof. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.
Členové: doc. Ing. Zdeněk Bečvář, Ph.D.
  doc. Ing. Leoš Boháč, Ph.D.
  doc. Ing. Radoslav Bortel, Ph.D.
  doc. Ing. Roman Čmejla, CSc.
  Ing. Vladimír Janíček, Ph.D.
  prof. Ing. Pavel Hazdra, CSc.
  František Kraus, Dr. sc. techn. (ETH Zürich, Švýcarsko)
  doc. Mgr. Petr Páta, Ph.D.
  prof. Ing. Pavel Pechač, Ph.D.
  doc. Ing. Petr Pollák, CSc.
  Ing. František Rund, Ph.D.
  doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc.
  doc. Ing. Stanislav Vítek, Ph.D.
  prof. Ing. Jan Vobecký, DrSc.
 

doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.

  Jan Hamacek
  Tomáš Heinl

Garanti oborů

Termíny a zápisy

Rada bakalářského programu Elektrotechnika, energetika a management

Garant programu: prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc. 
Zástupce garanta: prof. Ing. Karel Dušek, Ph.D.
  Ing. Jan Bauer, Ph.D.
  prof. Ing. Ondřej Jiříček, CSc.
  doc. RNDr. Kateřina Helisová, Ph.D.
  doc. Ing. Zdeněk Müller, Ph.D.
  Ing. Jan Jirsa, Ph.D. (CertiCon, a.s.)
  Ing. Petr Karafiát (Teplárna Kladno s.r.o.)
  Ing. Pavel Rozsypal, MBA (VB-Leasing International Holding GmbH)
  Ing. Miroslav Vrba, CSc. (konzultant MPO)

Garanti oborů

Termíny a zápisy

Rada magisterského programu Elektrotechnika, energetika a management

Garant programu:

doc. Ing. Jan Bauer, Ph.D.

Členové: Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA
  Ing. František Bernat, CSc. (ABB s.r.o.)
  doc. Ing. Jiří Dudorkin, CSc., MBA (Deloitte Consulting)
  prof. Ing. Karel Dušek, Ph.D.
  prof. Ing. Ondřej Jiříček, CSc.
  doc. Ing. Petr Kašpar, CSc.
  prof. Ing. Jiří Lettl, CSc.
  doc. Ing. Pavel Mach, CSc.
  doc. Ing. Zdeněk Müller, Ph.D.
  RNDr. Ladislav Průcha, CSc.
  prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. 
  prof. Ing. Josef Tlustý, CSc.
  doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc.
  Ing. František Vybíralík, CSc. (ČEZ a.s.)
  Ing. Vratislav Žák, CSc. (TESLA KARLÍN, a.s.)

Garanti oborů

Termíny a zápisy

Rada bakalářského programu Kybernetika a robotika 

Garant programu: prof. Ing. Michael Šebek, DrSc.
Členové: doc. Dr. Ing. Michal Bednařík
  doc. Ing. Radoslav Bortel, Ph.D.
  prof. Ing. Jan Faigl, Ph.D.
  prof. RNDr. Jan Hamhalter, CSc.
  doc. Ing. Tomáš Haniš, Ph.D.
  prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.
  doc. Ing. Zdeněk Hurák, Ph.D.
  Ing. Vojtěch Petrucha, Ph.D.
  prof. Ing. Tomáš Svoboda, Ph.D.
  doc. Ing. Karel Zimmermann, Ph.D.
  Bc. Jan Vlk (student FEL ČVUT)

Termíny a zápisy

Rada magisterského programu Kybernetika a robotika 

Garant programu: doc. Ing. Zdeněk Hurák, Ph.D.
Členové: prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.
  doc. Ing. Tomáš Pajdla, Ph.D.
  prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.
  prof. Ing. Tomáš Svoboda, Ph.D.
  prof. Ing. Michael Šebek, DrSc.
  Bc. Jan Vlk (student FEL ČVUT)

Rada programu Otevřená informatika

Garant programu: prof. Ing. Jan Faigl, Ph.D.
Členové: doc. Ing. Jiří Bittner, Ph.D.
  Ing. Miroslav Bureš, Ph.D.
  doc. Mgr. Petr Habala, Ph.D.
  doc. Ing. Jiří Kléma, Ph.D.
  doc. Ing. Tomáš Kroupa, Ph.D.
  prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.
  doc. Ing. Zdeněk Míkovec, Ph.D.
  doc. Ing. Jiří Novák, Ph.D.
  prof. Dr. Michal Pěchouček, MSc.
  prof. Ing. Tomáš Svoboda, Ph.D.
  doc. Dr. Ing. Radim Šára
  doc. Ing. David Šišlák, Ph.D.
  doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D.
  prof. Ing. Jiří Žára, CSc.
  prof. Ing. Filip Železný, Ph.D.
Externí Bc. Jan Feber (student FEL ČVUT)
  Ing. Lada Hospodková (Gen Digital Inc.)

Garanti oborů

Termíny a zápisy

Rada programu Otevřené elektronické systémy

Garant programu: prof. Ing. Jan Sýkora, CSc.
Členové: prof. Alister Burr, Ph.D. (University of York, VB)
  prof. RNDr. Marie Demlová, CSc.
  prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc. (FEI STU Bratislava, SR)
  doc. Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D.
  prof. Ing. Pavel Hazdra, CSc.
  prof. RNDr. Jan Hamhalter, CSc
  doc. Dr. Ing. Jiří Hospodka
  prof. Ing. Eduard Hulicius, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR)
  prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.

Garanti oborů

Termíny a zápisy

Rada bakalářského programu Softwarové inženýrství a technologie

Garant programu: doc. Ing. Miroslav Bureš, Ph.D,
Členové: Ing. Roman Berka, Ph.D.
  RNDr. Kateřina Helisová
  Ing. Jan Kočí
  Ing. Pavel Náplava
  Ing. Jiří Šebek
  doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.
  doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D.
  prof. Ing. Jiří Žára, CSc.
  Vladyslav Babyč (student FEL ČVUT)

Termíny a zápisy

Rada bakalářského studijního programu Electrical Engineering and Computer Science

Garant programu: doc. Ing. Zdeněk Müller, Ph.D.
Členové: RNDr. Ilona Ali Bláhová, Ph.D.
  doc. Mgr. Petr Habala, Ph.D.
  prof. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.
  doc. Dr. Ing. Jan Kyncl
  prof. Ing. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Garanti oborů

Termíny a zápisy

Rada magisterského programu Inteligentní budovy

Garant programu:

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.

Členové: prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
  doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D.
  prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
  prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
  doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
  doc. Ing. Petr Kašpar. CSc.
  doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.
  Ing. Pavel Mlejnek, Ph.D.
  Ing. Radek Sedláček, Ph.D.
  Bc. Ondřej Broda (student FSV ČVUT)

Garanti oborů

Termíny a zápisy

Rada bakalářského programu Lékařská elektronika a bioinformatika

Garant programu: prof. Ing. Roman Čmejla, CSc.
Členové: Ing. Vratislav Fabián, Ph.D.
  prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.
  prof. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.
  prof. Dr. Ing. Jan Kybic
  doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.
  doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc.
  prof. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D.
  Bc. Aneta Furmanová (student FEL ČVUT)

Garanti oborů

Termíny a zápisy

Rada magisterského programu Lékařská elektronika a bioinformatika

Garant programu: prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Členové: prof. Ing. Roman Čmejla, CSc.
  doc. Ing. Vratislav Fabián, Ph.D.
  Ing. Jan Havlík, Ph.D.
  prof. MUDr. Přemysl Jiruška, PhD. (Fyziologický Ústav AV ČR)
  doc. Jiří Kléma, Ph.D.
  Bc. Aneta Furmanová (student FEL ČVUT)

Garanti oborů

Termíny a zápisy

Rada magisterského programu Biomedicínské inženýrství a informatika

Garant programu: prof. Ing. Roman Čmejla, CSc.
Členové: prof. Dr. Ing. dr.h.c. Vladimír Blažek (RWTH Aachen University, SRN)
  Ing. Jan Havlík, Ph.D.
  prof. Dr. Ing. Jan Kybic
  doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.
  prof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D. (1. LF UK Praha)
  prof. Ing. Jana Tučková, CSc.
  prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc.
  prof. Ing. Filip Železný, Ph.D.

Garanti oborů

Termíny a zápisy

Rada magisterského programu Letectví a kosmonautika

Garant programu: doc. Ing. Jan Roháč, Ph.D.
Členové: doc. Ing. Martin Hromčík, Ph.D.
  doc. RNDr. René Hudec, CSc.
  Ing. Josef Kašpar (Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.)
  doc. Dr. Ing. Pavel Kovář
  Richard Sysala (evolving systems consulting s.r.o.)
  Ing. Martin Šipoš, Ph.D.
  Ing. Robert Theiner (FS ČVUT)

Garanti oborů

Termíny a zápisy

Rada bakalářského programu Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika

Garant programu: prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
Členové: Ing. Dalibor Dědek (JABLOTRON)
  doc. Mgr. Petr Habala, Ph.D.
  doc. Dr. Ing. Jiří Hospodka
  Ing. Vladimír Janíček, Ph.D.
  prof. Ing. Miloš Klíma, CSc.
  doc. Dr. Ing. Pavel Kovář
  doc. Dr. Ing. Jan Kyncl
  Stanislav Votruba, MSc. (PREdistribuce a.s.)
  Ing. Jan Vrbík (ASICentrum spol. s r.o.)

Garanti oborů

Termíny a zápisy

 

Za stránku zodpovídá: Ing. Radka Šmajsová