Lidé

prof. Ing. Jan Sýkora, CSc.

Garant a tutor programu Otevřené elektronické systémy

Pracoviště

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk