Lidé

prof. Ing. Jan Sýkora, CSc.

Garant a tutor programu Otevřené elektronické systémy

Aktuální PhD studenti

Ing. Jozef Lukáč

Katedra radioelektroniky

Synchronizace a zpracování signálu pro radiové cloud sítě s Wireless Physical Layer Network Coding

Ing. Petr Hron

Katedra radioelektroniky

Kódování a zpracování signálu pro radiové cloud sítě s Wireless Physical Layer Network Coding

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk