Lidé

prof. Ing. Jan Sýkora, CSc.

Garant a tutor programu Otevřené elektronické systémy

Aktuální PhD studenti

Ing. Jozef Lukáč

Katedra radioelektroniky

Synchronizace a zpracování signálu pro radiové cloud sítě s Wireless Physical Layer Network Coding

Disertační témata

Distribuované a iterativní algoritmy pro kódování, dekódování a zpracování signálu v mnoho-zdrojových a mnoho-uzlových rádiových cloud sítích.

 • Program: Elektrotechnika a komunikace
 • Katedra: Katedra radioelektroniky
  • Popis:
   Návrh a analýza vlastností distribuovaných a iterativních algoritmů pro kódování, dekódování a zpracování signálů v samorganizujících se sítích užívájících WPNC (Wireless physical layer network coding).

Kódování Wireless Physical Layer Network Coding

 • Program: Elektrotechnika a komunikace
 • Katedra: Katedra radioelektroniky
  • Popis:
   Teoretické limity, analýza a praktický návrh kódů WPNC (Wireless physical layer network coding) pro mnoho-zdrojové a mnoho-uzlové relay rádiové komunikační sítě.

Kódování Wireless Physical Layer Network Coding pro komplexní husté a stochastické rádiové cloud sítě

 • Program: Elektrotechnika a komunikace
 • Katedra: Katedra radioelektroniky
  • Popis:
   Teoretické limity, analýza a praktický návrh kódů WPNC (Wireless physical layer network coding) a zpracování na relay uzlech pro husté cloud sítě se stochastickou konektivitou a vysokým počtem uzlů.

Machine learning a AI algoritmy pro zpracování signálu a kódování v hustých radiových komunikačních sítích

 • Program: Elektrotechnika a komunikace
 • Katedra: Katedra radioelektroniky
  • Popis:
   Aplikace metod ML (Machine Learning) a AI (Artificial Intelligence) ve zpracování signálu a kódování ve fyzické vrstvě komunikačních systémů. Jádro práce by se mělo soustředit na využití metod učení ve scénářích s nedefinovanými nebo slabě definovanými systémovými modely. Zejména se to týká struktury síťových kódových knih a konstelací na straně vysílače a stavu a topologie modelu síťového kanálu. Práce musí obshaovat kritickou analyzu a srovnání klasických a ML/AI metod.

Síťové kódování, zpracování signálů a adaptační mechanizmy pro samo-reaktivní inteligentní prostředí rádiového šíření signálu

 • Program: Elektrotechnika a komunikace
 • Katedra: Katedra radioelektroniky
  • Popis:
   Síťové kódování se samo-reaktivním prostředím (Self-Reacting Environment (SRE)) lze chápat jako zobecnění Wireless Physical Layer Network Coding (WPNC). Využívá kódování a zpracování respektující strukturu sítě, plně respektujicí atributy fyzické vrstvy šíření a zpracování. Nad rámec WPNC umožňuje vlastnímu prostředí šíření samo-reagovat rozličnými způsoby (např. vedenými cílem lokální optimalizace šíření, distribuovaným řízením over-the-air, atd.). SER je typicky vázáno na mmWave komunikace v topologicky omezených scénářích. Práce by měla rozvinout informačně-teoretické modely, nástroje a koncepty pro WPNC/SRE a rovněž praktické techniky kódování a zpracování.

Synchronizace a zpracování signálu pro radiové cloud sítě s Wireless Physical Layer Network Coding

 • Program: Elektrotechnika a komunikace
 • Katedra: Katedra radioelektroniky
  • Popis:
   Návrh a analýza vlastností synchronizačních, ekvalizačních algoritmů a algoritmů návrhu modulačních signálů a zpracování pro rádiové sítě užívající WPNC (Wireless physical layer network coding) s parametrickým kanálem a nesynchronními uzly.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk