Lidé

Ing. František Rund, Ph.D.

Tutor programu Elektronika a komunikace - bakalářský

Pracoviště

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk