Lidé

Ing. František Rund, Ph.D.

Tutor programu Elektronika a komunikace - bakalářský

Disertační témata

Kvalita zvuku v souvislostech s charakteristikami lidského sluchu

 • Program: Akustika
 • Katedra: Katedra radioelektroniky
  • Popis:
   Kvalita zvuku je důležité kritérium při jeho tvorbě či zpracování, například při ztrátové kompresi, radiovém a televizním vysílání, CD a VR zvuku, restauraci archivních nahrávek či konstrukci naslouchadel. Měření kvality zvuku je možné provádět buď subjektivně pomocí poslechových testů nebo objektivně pomocí různých metrik či psychakustických modelů. Vzhledem k pokračujícímu výzkumu lidského slyšení je možné navrhnout nové modely a využít jich pro hodnocení zvukové kvality. Cílem projektu tedy je návrh nových metod pro měření kvality zvuku pro rozličné aplikace Další informace lze nalézt na http://mmtg.fel.cvut.cz/sound-quality-pgs/

Modelování kochleární mechaniky

 • Program: Akustika
 • Katedra: Katedra radioelektroniky
  • Popis:
   Vytvořte model simulující funkci kochley. Cílem je zaměřit se na kochleární zesilovač a transformaci mechanických vibrací na signál ve vláknech sluchového nervu.

Modely binaurálního slyšení

 • Program: Akustika
 • Katedra: Katedra radioelektroniky
  • Popis:
   Lidské binaurální slyšení není stále plně pochopeno. Cílem projektu je návrh a ověření nových modelů vhodných pro studium binaurálního slyšení nebo pro konkrétní aplikace (3D zvuk, VR, asistivní technologie) Další informace lze nalézt na http://mmtg.fel.cvut.cz/binaural-models-pgs/

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk