Lidé

prof. Ing. Jan Vobecký, DrSc.

Proděkan pro spolupráci s průmyslem a komercializaci

Pracoviště

  • Zaměstnanec Katedra mikroelektroniky
  • člen vědecké rady Fakulta elektrotechnická
  • Proděkan pro vnější vztahy Fakulta elektrotechnická
  • Vedoucí Oddělení proděkana pro vnější vztahy
  • člen kolégia Fakulta elektrotechnická
  • člen grémia Fakulta elektrotechnická
  • Zaměstnanec Sekretariát děkana a tajemníka

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk