Lidé

doc. Ing. Jan Bauer, Ph.D.

Garant a tutor programu Elektrotechnika, energetika a management - magisterský

Pracoviště

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk