AEDPE – Advanced Electric Drives and Power Electronics

Výzkumná skupina AEDPE – Advanced Electric Drives and Power Electronics, působící na katedře elektrických pohonů a trakce, se zabývá výzkumem a vývojem pokročilých řídicích strategií měničů výkonové elektroniky pro pohonářské i nepohonářské aplikace. Hlavním cílem je zvyšování účinnosti a efektivity provozu měničů a pohonů. Další oblastí zájmu skupiny je matematické modelování pohonů a měničů včetně počítačových simulací systémů výkonové elektroniky. V neposlední řadě se zabýváme také možnostmi uplatnění moderních tranzistorů na bázi SiC a GaN v různých topologiích stejnosměrných a střídavých měničů a návrhem samotných měničů.

Výzkumná témata

Za stránku zodpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.