Silnoproud

Související výzkumné skupiny a laboratoře

Silnoproudé výboje

Výzkumné téma

Energetika Silnoproud

Skupina pracující se základním výzkumem horkého a hustého plazmatu, především výzkumem silnoproudého výboje podobného blesku. Silnoproudé výboje typu z-pinče či plazmatického fokusu jsou charakteristické svou vysokou účinností konverze elektrické energie do energie plazmatu. V současné době se této skutečnosti využívá zejména pro produkci rentgenových impulzů, a tak jsou z-pinče nejvýkonnějšími (až 500 000 GW) i nejúčinnějšími (až 20%) laboratorními zdroji rentgenového záření. Princip z-pinče může být také využit k efektivní generaci energetických částic.

AEDPE – Advanced Electric Drives and Power Electronics

Výzkumné téma

Silnoproud

Výzkumná skupina AEDPE – Advanced Electric Drives and Power Electronics, působící na katedře elektrických pohonů a trakce, se zabývá výzkumem a vývojem pokročilých řídicích strategií měničů výkonové elektroniky pro pohonářské i nepohonářské aplikace. Hlavním cílem je zvyšování účinnosti a efektivity provozu měničů a pohonů. Další oblastí zájmu skupiny je matematické modelování pohonů a měničů včetně počítačových simulací systémů výkonové elektroniky. V neposlední řadě se zabýváme také možnostmi uplatnění moderních tranzistorů na bázi SiC a GaN v různých topologiích stejnosměrných a střídavých měničů a návrhem samotných měničů.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk