Lidé

doc. Ing. Jan Bauer, Ph.D.

Garant a tutor programu Elektrotechnika, energetika a management - magisterský

Aktuální PhD studenti

Ing. Jakub Kučera

Katedra elektrických pohonů a trakce

Mikroprocesorové řízení střídavých elektrických pohonů s důrazem na efektivitu provozu

Ing. Filip Baum

Katedra elektrických pohonů a trakce

Mikroprocesorové řízení střídavých elektrických pohonů s důrazem na efektivitu provozu

Ing. Petr Zakopal

Katedra elektrických pohonů a trakce

Mikroprocesorové řízení střídavých pohonů s důrazem na efektivitu provozu

Školitel - Specialista

Ing. Filipp Frolov

Katedra elektrických pohonů a trakce

Moderní trendy v teorii a realizaci výkonových polovodičových systémů

Archiv PhD studentů

Ing. Ondřej Lipčák, Ph.D.

Katedra elektrických pohonů a trakce

Vektorové řízení asynchronního motoru se zahrnutými nelinearitami a změnou parametrů

Disertační témata

Mikroprocesorové řízení střídavých elektrických pohonů s důrazem na efektivitu provozu

  • Program: Elektrotechnika a komunikace
  • Katedra: Katedra elektrických pohonů a trakce
    • Popis:
      Práce je zaměřena na řízení elektrických pohonů s důrazem na zvyšování účinnosti a efektivity provozu. Cílem je implementace vlastních navržených algoritmů do signálového procesoru a simulačního prostředí. Navržená strategie řízení by měla sledovat cíle týkající se: zvyšování účinnosti trakčního pohonu pomocí vhodně modifikovaného řízení založeného např. na vylepšených matematických modelech kompenzujících změnu parametrů, zvyšování dynamiky pohonu a přesnosti regulace, zlepšení efektivity určité třídy algoritmů jako např. odbuzovací strategie či maximalizace využití možností moderních signálových procesorů a hradlových polí v rámci řízení elektrických pohonů.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk