Lidé

prof. Ing. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Garant programu Kybernetika a robotika - doktorský

Pracoviště

  • Vedoucí Katedra kybernetiky
  • člen grémia Fakulta elektrotechnická
  • Vedoucí Geometrie vidění a robotika
  • Vedoucí Vidění pro roboty a autonomní systémy
  • Zaměstnanec Vidění pro roboty a autonomní systémy

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk