Lidé

prof. Ing. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Proděkan pro rozvoj, garant programu Kybernetika a robotika - doktorský

Pracoviště

  • člen grémia Fakulta elektrotechnická
  • Vedoucí Geometrie vidění a robotika
  • Vedoucí Vidění pro roboty a autonomní systémy
  • Zaměstnanec Vidění pro roboty a autonomní systémy
  • Proděkan pro rozvoj Fakulta elektrotechnická
  • člen kolégia Fakulta elektrotechnická
  • Zaměstnanec Sekretariát děkana a tajemníka

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk