Lidé

doc. Ing. Jaroslav Roztočil, CSc.

Pracoviště

  • Zaměstnanec Katedra měření
  • Předseda AS Fakulta elektrotechnická
  • člen kolégia Fakulta elektrotechnická
  • člen grémia Fakulta elektrotechnická
  • Zaměstnanec Sekretariát děkana a tajemníka

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk