Lidé

doc. Ing. Jaroslav Roztočil, CSc.

Aktuální PhD studenti

Ing. Michal Špaček

Katedra měření

Přesný čas a synchronizace procesů v distribuovaných a heterogenních měřicích, řídicích a monitorovacích systémech

Archiv PhD studentů

Ing. Vojtěch Vigner, Ph.D.

Katedra elektrotechnologie

Přesný čas a synchronizace procesů v průmyslových distribuovaných systémech

Disertační témata

Přesný čas a synchronizace procesů v distribuovaných a heterogenních měřicích, řídicích a monitorovacích systémech

  • Program: Elektrotechnika a komunikace
  • Katedra: Katedra měření
    • Popis:
      Téma je zaměřeno na problematiku generování přesného času a synchronizaci procesů v distribuovaných a heterogenních měřicích a řídicích systémech. Dílčí témata: Měření času a časového intervalu, časová stupnice, hodiny. Parametry a vlastnosti oscilátorů (relativní frekvenční odchylka, ADEV, MDEV, TDEV, TIErms, MTIE). Metody synchronizace časových stupnic. Synchronizace v paketových sítích. Využití družicových navigačních systémů (GNSS). Stanovení přesnosti časových stupnic, porovnávání a kalibrace. http://meas.fel.cvut.cz/node/65

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk