Lidé

prof. Ing. Bc. Karel Dušek, Ph.D.

Pracoviště

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk