Aplikace a diagnostika materiálů a nanomateriálů

Tým je zaměřen na vývoj diagnostiky pro hodnocení vlastností nových typů ekologických spojovacích materiálů pro elektrotechniku a elektroniku, zejména elektricky vodivých lepidel, ale i bezolovnatých pájek. Součástí práce týmu je vývoj nových typů elektricky vodivých lepidel, jejichž vodivou složkou je kombinace vodivých mikročástic a nanočástic.

Čím se zabýváme

Výzkumná témata

Za stránku zodpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.