Lidé

Vedoucí skupiny

Člen výzkumné skupiny

Členka výzkumné skupiny

Za stránku zodpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.