Lidé

Lenka Vožická

Pracoviště

  • Vedoucí Karlovo náměstí
  • Vedoucí Temešvár
  • Vedoucí Technickoprovozní oddělení
  • Vedoucí Dejvice
  • Zaměstnanec Technickoprovozní oddělení

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk