Lidé

prof. RNDr. René Hudec, CSc.

Pracoviště

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk