Lidé

prof. RNDr. René Hudec, CSc.

Archiv PhD studentů

Ing. Martin Urban, Ph.D.

Katedra radioelektroniky

Detekce rentgenového záření ve vakuu

Ing. Veronika Stieglitz, Ph.D.

Katedra radioelektroniky

Simulace a aplikace pokročilých nanovrstev a optických prvků pro rentgenové zobrazování kosmických objektů

Ing. Ondřej Nentvich, Ph.D.

Katedra radioelektroniky

Zpracování RTG a optického monitoringu pro družicové aplikace

Disertační témata

Rentgenové širokoúhlé monitory – zpracování signálu a aplikace pro malé družice

 • Program: Elektrotechnika a komunikace
 • Katedra: Katedra radioelektroniky
  • Popis:
   Zpracování signálu generovaných širokoúhlými rentgenovými monitory typu račí oko a metodika jejich zpracování a analýzy navazuje na grant GA ČR řešený na katedře radioelektroniky FEL ČVUT v rámci mezinárodní spolupráce. Cílem bude komplexní řešení dané problematiky a to od řešení problematiky optimálního designu optiky a detektoru (s důrazem na aplikaci na malé družici) až po provedení a zpracování testů a měření, porovnání různých metod dekonvoluce a zpracování signálu, ošetření šumu atd s důrazem na optimalizaci dosahovaných parametrů, až po metody zpracování a analýzy získané obrazové informace.

Zpracování signálu digitálních dat uložených na fotografických negativech a metodika jejich analýzy

 • Program: Elektrotechnika a komunikace
 • Katedra: Katedra radioelektroniky
  • Popis:
   Digitalizace a zpracování signálu obrazových dat uložených na fotografických negativech a metodika jejich zpracování a analýzy navazuje na grant GA ČR řešený na katedře radioelektroniky FEL ČVUT v rámci mezinárodní spolupráce, především s německými subjekty. Cílem bude komplexní řešení dané problematiky a to od porovnání různých metod digitalizace s důrazem na porovnání dosahovaných parametrů, optimalizaci, až po metody zpracování a analýzy získané obrazové informace.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk