Lidé

prof. Ing. Pavel Pechač, Ph.D.

Pracoviště

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk