Lidé

doc. Ing. Zdeněk Hurák, Ph.D.

Garant programu Kybernetika a robotika - magisterský

Pracoviště

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk