Lidé

prof. Ing. Miloš Klíma, CSc.

Pracoviště

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk