Lidé

doc. RNDr. Daniel Průša, Ph.D.

Pracoviště

  • Zaměstnanec Strojové učení

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk