Lidé

Ing. Martin Samek

Pracoviště

  • Zaměstnanec Katedra řídicí techniky
  • člen grémia Fakulta elektrotechnická
  • Vedoucí Středisko výpočetní techniky a informatiky
  • Zaměstnanec Oddělení proděkana pro informační technologie

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk