Lidé

doc. Ing. Tomáš Kroupa, Ph.D.

Pracoviště

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk